ชื่อผู้ใช้ :

  

รหัสผ่าน :

  


  ระบุ"ชื่อผู้ใช้" และ"รหัสผ่าน" ของระบบอินเทอร์เน็ตข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

ระบบงานซ่อมสำนักจัดการอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยพายัพ